Nog heel even geduld
We werken naarstig aan deze site, we leggen de laatste hand aan het programma
en dan komt hier een andere zinvoll(er)e boodschap (met eventueel een beeld erin verwerkt)

Nieuwsgierig? Bekijk ons aanbod

Hier is ruimte voor een korte en heldere tekst die de essentie van en/of de visie achter het aanbod kadert. Spreek de leerkracht gerust rechtstreeks aan, want dat is de doelgroep van deze site. Gebruik zoveel paragrafen als je nodig acht. Voor meer details. Of om de partners iets beter te kaderen. Of om ... En uiteraard komt er ook nog een link naar een infopagina met de uitleg over de nieuwe werkwijze, om de leerkrachten te helpen.