Informatie

Bibliotheek basisonderwijs

 

Boekenstoet

3e kleuterklas en 1e leerjaar

 

Boekenstoet is een project waarbij een vrijwilliger gedurende enkele maanden een aantal keren gaat voorlezen aan huis bij anderstalige en/of sociaal kwetsbare kinderen tussen 5 en 7 jaar, waar thuis weinig of geen (voor)leescultuur bestaat. Op een laagdrempelige manier wil het project bij deze kinderen en gezinnen taal stimuleren, het plezier van lezen centraal stellen en de brug maken naar het socio-culturele leven in Dilbeek. 

Ieder schooljaar worden ongeveer 20 gezinnen met een kind uit de 3e kleuterklas of het 1e leerjaar die wonen en/of school lopen in Dilbeek geselecteerd voor dit project. Voor het aanmelden van de gezinnen die nood hebben aan ondersteuning op vlak van taal en lezen, rekenen we op leerkrachten en scholen.

 

Ken je een gezin dat baat zou hebben bij een project als Boekenstoet?
Neem dan contact op met Els en Riet via kindwelzijn@dilbeek.be.

 

Zin om zelf aan de slag te gaan als voorleesvrijwilliger voor Boekenstoet?
Neem dan contact op met Alice Famelaer via kind@dilbeek.be.

 

Leeshelden

2e en 3e leerjaar

 

Een leesheld is iemand die nog niet zo goed kan lezen, maar die wel graag samen met anderen wil oefenen om het beter te leren. Wekelijks komen de leeshelden samen in de bibliotheek om boeken te lezen die speciaal voor hen werden geselecteerd. Samen met een gevormde vrijwilliger bespreken ze het verhaal, spelen ze spelletjes, gaan ze bouwen, acteren, verzinnen of laten ze hun creativiteit de vrije loop tijdens knutselactiviteiten. Geen gewone leesclub dus, maar interactieve momenten die van lezen een heel avontuur maken!

Het Leesheldentraject loopt 2x per schooljaar, telkens in 10 sessies van anderhalf uur op woensdagnamiddag. Kinderen volgen 1 reeks van 10 sessies. De volgende reeks is voor een volgende groep kinderen. De sessies gaan door in de bibliotheek onder begeleiding van een vrijwilliger. Tijdens deze sessies wordt in groepjes van 5 samen gelezen. Per reeks worden maximum 3 groepjes samengesteld per leesniveau. Na een uurtje lezen, volgt een leuke verwerkingsactiviteit. De vooruitgang van de kinderen wordt zorgvuldig bijgehouden.

 

Wat doet de school?

Als leerkracht of zorgcoördinator weten jullie als de beste welke kinderen ondersteuning op vlak van lezen kunnen gebruiken. Daarom rekenen we op jullie om kinderen uit het 2e en 3e leerjaar aan te melden voor dit project, dat volledig binnen de vrije tijd georganiseerd wordt en dus rekent op het engagement van het hele gezin. Scholen die deelnemen aan het project, krijgen een fiche doorgestuurd waarmee je leerlingen kan aanmelden. De bibliotheek staat in voor de uiteindelijke selectie en samen contacteren we de gezinnen die kunnen deelnemen.

Gelijklopend met het project in de bibliotheek bieden we ook een lessenpakket van 6u aan voor het 2e leerjaar, waar jullie vrijblijvend gebruik van kunnen maken. Dit lessenpakket is toepasbaar binnen het domein muzische vorming en geeft tips en leuke activiteiten die jullie school kan gebruiken om leesplezier bij jullie leerlingen te vergroten! 

 

Enkel voor het 2e en 3e jaar?

De activiteiten in de bibliotheek zijn inderdaad enkel voor leerlingen van het 2e en 3e leerjaar. Wil je echter met de hele school aan de slag gaan rond leesvaardigheid en leesplezier, dan kan je een leesscan doen. Via deze leesscan kan je een leesfoto (een analyse) van jouw school maken om te kijken waarop de school nog kan inzetten. Bij de leesscan kan je ook enkele verdiepende kijkwijzers raadplegen die jouw school praktische tips aanbieden bij het leesprofiel van jouw school.

 

Hoe kan je deelnemen als school?

Stuur voor 10 september een mailtje naar bibliotheek@dilbeek.be om in te schrijven. Wij verzamelen alle deelnemende scholen en nemen contact op met jullie om de leerlingen voor het eerste traject te selecteren.

 

Leesjury

3e kleuterklas tot 6e leerjaar

 

Doet jouw school mee?

Elk jaar lezen kinderen in heel Vlaanderen een aantal boeken genomineerd voor de Leesjury georganiseerd door Iedereen Leest. Die bespreken en beoordelen ze in leesgroepen. Wie aan het einde van het leesjaar alle boeken gelezen heeft, mag stemmen op zijn/haar favoriete boeken. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en opgeteld. Zo wordt aan het einde van het leesjaar bekend wie de Leesjury-winnaars zijn en welke boeken dus absoluut de moeite van het lezen waard zijn!

Heb jij zin om samen met enkele andere gemotiveerde collega’s of ouders een Leesjury-werking op te starten op jouw school? Dan ondersteunen en begeleiden wij jullie met veel plezier van begin tot eind!

 

Deelnemen praktisch

De Leesjury loopt van september tot april. In die periode komt elke leesgroep vier keer samen en bespreken jullie telkens twee boeken. Werving van deelnemers gebeurt best meteen bij het begin van het schooljaar. Zo heb je voldoende tijd om een startvergadering voor deelnemers en hun ouders te organiseren en om de bijeenkomsten van de leesgroepen te spreiden zodat leerlingen telkens voldoende tijd hebben om de genomineerde boeken te lezen.

 

Wat mag je van ons verwachten?

Als officiële Leesjury-coördinator voor Dilbeek krijg je van ons

 • een promopakket bestaande uit 3 affiches, een vlaggenlint en 60 bladwijzers, waarmee je deelnemers kan werven binnen de school,
 • voor elke deelnemende leerling een leesdagboek, waarin hij/zij notities en scores kan bijhouden,
 • een boekenpakket met daarin 2 exemplaren van alle genomineerde boeken,
 • een Leesjury-bibkaart waarop de genomineerde boeken worden uitgeleend,
 • ondersteuning bij het uitwerken van een ruilsysteem voor de boeken op school,
 • ondersteuning bij de organisatie van de startvergadering voor deelnemende leerlingen en hun ouders op school.

Verder verzamelen wij de stemmen van de juryleden van de verschillende Dilbeekse scholen en sturen die door naar Iedereen Leest. We nemen ook de coördinatie van een gezamenlijk slotmoment voor de verschillende deelnemende scholen op.

 

Waar zorgen jullie voor?

 • De werving van juryleden onder de leerlingen.
 • Het begeleiden van de leesgroepen.
 • De aankoop (of uitleen) van de overige nodige exemplaren per genomineerde titel.
 • Communicatie naar de ouders.
 • Promotie in de school.
 • De organisatie van een startvergadering voor deelnemende leerlingen en hun ouders.
 • De organisatie van de bijeenkomsten van de leesgroepen.
 • Het verzamelen en doorsturen van de stemmen van de juryleden naar ons.
 • Vrijblijvende deelname aan het gezamenlijk slotmoment voor de verschillende scholen en hulp bij organisatie hiervan.

 

Inschrijven

Meer informatie of meteen inschrijven? Mail naar kind@dilbeek.be of bibliotheek@dilbeek.be
Let op: wie mee wil doen, moet snel zijn! Meedoen aan de Leesjury vraagt best wat voorbereiding, zowel voor deelnemende scholen als voor ons. Je begint best eind juni en in de zomer al met de planning en voorbereiding van de werving, startvergadering en de planning van de bijeenkomsten.

 

Bibbezoek

3e kleuterklas tot 6e leerjaar

 

Alle Dilbeekse scholen krijgen de kans om 5 tot 6 keer per schooljaar een bezoek te brengen aan de bibliotheek met de klas. Iedere leerling ontvangt een persoonlijke bibkaart waarop hij of zij tijdens het bezoek 4 boeken mag uitlenen. De boeken worden uitgeleend tot het volgende bezoek. Voor scholen die ver van de bibliotheek gelegen zijn, wordt gratis busvervoer voorzien. 

Met deze bibbezoeken willen we leesplezier en leesmotivatie stimuleren bij kinderen. Uit een breed aanbod aan boeken kunnen kinderen zelf kiezen welke boeken ze willen lezen. Ze wisselen onderling leestips uit en krijgen hulp van de leerkracht of bibmedewerkers wanneer nodig. Dit alles helpt om kinderen wegwijs te maken in het grote aanbod en hun leesmotivatie te versterken.

De planning van de bibbezoeken wordt in de loop van de maand mei opgemaakt in overleg met de school. 

Wie vragen heeft of meer informatie wil, kan terecht op bibliotheek@dilbeek.be